Yuuguu build 2575

Yuuguu build 2575

Ngày nay, các phần mềm điểu khiển máy tính từ xa đã trở nên khá phổ biến, cho phép người dùng kiểm soát một máy tính khác qua mạng Internet. Để sử dụng dịch vụ này, bạn có thể dùng Yuuguu – phần mềm miễn phí cho phép điểu khiển PC qua mạng.