Vorbital Player 3.0

Vorbital Player 3.0

Vorbital Player là một trình chơi đa phương tiện Ogg Vorbis, nó nhỏ gọn nhằm chiếm ít không gian màn hình nhất có thể (tất nhiên bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ nếu muốn một danh sách chơi lớn hơn). Các chức năng của hầu hết các nút trên giao diện chương trình bao gồm thêm / bỏ một tập tin từ danh sách chơi, thêm cả thư mục, bắt đầu chơi, tạm dừng, bài kế tiếp. Chương trình này sẽ giúp bạn thưởng thức các bản nhạc định dạng Ogg Vorbis một cách dễ dàng.

(theo Softpedia)