ViVE Blu-ray to HD Video Converter

ViVE Blu-ray to HD Video Converter – Chuyển đổi Blu-ray sang video HD

ViVE Blu-ray to HD Video Converter là công cụ chuyển đổi Blu-ray sang định dạng video HD(High-Definition) như HD AVI, HD MPEG-4, HD AVC, HD MOV, HD TS, HD WMV,… Công cụ cung cấp chức năng mạnh mẽ để lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ cho nhạc phim và phụ đề theo yêu cầu của bạn.

ViVE Blu-ray to HD Video Converter

Tính năng chính:

  • Rip đĩa Blu-ray trực tiếp mà không cần sự hỗ trợ của bên thứ ba.
  • Chia nhỏ bất kỳ phân đoạn video bằng cách thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc.
  • Lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ cho nhạc phim và phụ đề theo yêu cầu của bạn.
  • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.
  • Bạn có thể xem trước bộ phim với độ nét cao, và chụp hình ảnh bằng cách nhấn nút chụp. Bạn có thể lưu hình ảnh như BMP, JPEG, GIF, PNG.

Đặng Hương