Uusher Video Converter

Uusher Video Converter

Uusher Video Converter là công cụ dùng để chỉnh sửa và chuyển đổi audio, video, và biểu tượng động.

Nó có thể chuyển đổi định dạng MPEG2/MPEG-4 TS HD,HD WMV, FLV,AVCHD (*.m2ts, *.mts), H.264/MPEG-4 AVC, HD, SD, DivX, H.264/AVC, WMV, MPEG-4, và AVI để chạy trên thiết bị như Creative Zen, iRiver, iPod, iPad, iPhone, Google Android phones, Apple TV, PS3, PSP, Blackberry phones, Wii, và NDS.

Uusher Video Converter

Tính năng:

– Cho phép mã hóa và giải mã HD video với định dạng MPEG2/MPEG-4 TS HD, HD WMV, FLV,MKV, AVCHD (*.m2ts, *.mts), H.264/MPEG-4 AVC, HD ASF, HD VOB, HD WMV, HD MPEG4, HD MPEG2 TS, HD MPEG2, và HD AVI.

– Chuyển đổi MP4 sang WMV, AVI hoặc ngược lại. Cho phép chuyển đổi MPEG, AVI, WMV, H.264/AVC, MP4, MOV, FLV, 3GP, RM, DivX, XviD mà không gặp rắc rối nào.

– Trích xuất audio từ video và chuyển đổi AVI sang MP3. Có thể chuyển đổi giữa tập tin audio MP3, M4A, RA, WAV, và WMA.

– Chuyển đổi audio hoặc video để chạy trên nhiều thiết bị khác nhau như Google Android phones, mobile phones, PMP, Wii, NDS, Xbox, Zune, PS3, PSP, Apple TV, iPhone, iPad, and iPod,và thậm chí đăng lên YouTube!

– Chia tập tin lớn thành nhiều tập tin nhỏ.

– Hỗ trợ cho Google Android phones và iPad: Samsung i7500, Motorola CLIQ, Motorola Droid, HTC Tattoo, HTC G2 Magic, HTC Hero, Nexus One.

Đặng Hương