Ultra RM Converter

Ultra RM Converter

Ultra RM Converter là một công cụ giúp bạn chuyển đổi, chia nhỏ và nối các file RM, RMVB sang các file AVI, MPEG, WMV. Bạn có thể chuyển đối file dạng RealMedia(*.RM, *.RMVB) sang file dạng AVI(Divx, XviD, MPEG4), MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV/ASF. Chương trình còn cho phép bạn nối nhiều file RealMedia nhỏ thành một file dưới nhiều loại định dạng, và bạn cũng có thể chia nhỏ một file RealMedia lớn thành nhiều file nhỏ.

Ultra RM Converter sử dụng hệ thống đa thao tác, cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác khác nhau (chuyển đổi, chia nhỏ, nối) cùng một lúc chỉ bằng một cái click. Bạn có thể thay đổi framerate, kích thước v.v tùy thích. Ultra RM Converter không yêu cầu bất cứ kiến thức nào về công nghệ và nó rất dễ sử dụng.

Theo softvnn