TweetCaster for Twitter for iOS

TweetCaster for Twitter for iOS – Phần mềm truy cập mạng xã hội Twitter cho iPhone

Trải nghiệm mạng xã hội Twitter vô cùng hấp dẫn trên iPhone/iPad với ứng dụng TweetCaster for Twitter for iOS.

Tính năng chính:

  • Search Party – công cụ tìm kiếm hiệu quả
  • SmartLists – tổ chức danh sách Twitter
  • Zip It – ẩn tweet không mong muốn
  • Hiệu ứng ảnh – thêm bộ lọc, hiệu ứng và chú thích vào ảnh
  • Bộ lọc thông minh – lọc timeline chỉ bằng một cú chạm để hiển thị tweet với link, ảnh, video
  • Peekaboo Links – xem trước link từ chi tiết Tweet

Minh Lộc