TCP Profiles Manager

TCP Profiles Manager

TCP Profiles Manager cho phép bạn tạo và quản lý nhiều profile kết nối Internet để sử dụng khi cần thiết.

Mỗi profile bao gồm toàn bộ các thông số kết nối mạng như địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway, DNS. Nếu thường xuyên di chuyển đến các địa điểm kết nối Internet khác nhau, bạn cần phải thay đổi các thông số trên cho phù hợp với địa điểm đó. TCP Profiles Manager giúp bạn tạo ra nhiều profile kết nối Internet tương ứng với từng địa điểm, từng nhu cầu. Khi cần sử dụng profile nào, bạn chỉ việc nhấp chọn profile đó, không mất nhiều thời gian thiết lập lại.