Super Image Resizer for Mac

Super Image Resizer for Mac – Thay đổi kích thước ảnh

Super Image Resizer for Mac là một ứng dụng hữu ích dành cho Mac để chuyển đổi và điều chỉnh kích thước ảnh. Phần mềm này có thể thay đổi kích thước của hàng trăm tập tin ảnh cùng lúc sang kích thước mà người dùng mong muốn. Bên cạnh đó, nó cho phép bạn điều chỉnh kích thước các định dạng ảnh như: JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF, GIF và BMP.

Super Image Resizer

Tính năng chính:

  • Kéo và thả ảnh cũng như thư mục trực tiếp vào danh sách
  • Kéo và thả hình ảnh cũng như thư mục trực tiếp vào ứng dụng để thêm vào danh sách
  • Tùy chọn để đọc thư mục con cho tập tin ảnh và thêm vào danh sách
  • Hình ảnh được lựa chọn trong công cụ tìm kiếm có thể trực tiếp mở bằng phần mềm để thêm vào danh sách
  • Cho phép chuyển đổi hàng loạt/chuyển đổi với số lượng lớn
  • Hỗ trợ hầu hết các định dạng ảnh phổ biến: JPEG, JPG PPNG, TIFF, TIF, BMP, JP2, GIF, PSD, PDF, TGA, EXR…
  • Tùy chọn để giữ nguyên các siêu dữ liệu ảnh nguồn như Exif, RAW, GPS…vào ảnh đích
  • Giao diện người dùng dễ sử dụng với các phím tắt trình đơn và các nút trên thanh công cụ
  • Cho phép ngừng quá trình thay đổi kích thước nếu muốn
  • Tiến trình thay đổi kích thước hiển thị tên file ảnh đang được xử lý và số lượng tập tin được chuyển đổi

Bé Ngoan