ST Proxy Switcher

ST Proxy Switcher

ST Proxy Switcher 2.4.98 là phần mềm quản lý proxy miễn phí, dễ dàng thay đổi và quản lý máy tính của bạn.

Với ST Proxy Switcher bạn có thể ẩn danh khi truy cập mạng, ẩn địa chỉ IP. Duyệt web như bạn đang ở trong một quốc gia khác, thay đổi rất nhanh chóng, chỉ trong 2 lần nhấp chuột, Switch / Kích hoạt / Vô hiệu hoá / Quản lý và tải về danh sách các proxy trước khi thử nghiệm.

Phiên bản này bao gồm kiểm tra proxy miễn phí.