Sothink iPod Video Converter 4.0 Build 90814

Sothink iPod Video Converter 4.0 Build 90814

Sothink iPod Video Converter có thể chuyển đổi định dạng video cho iPod, các định dạng hỗ trợ bao gồm mpeg, mpg, MPE, dat, vob, avi, asf, wmv, asx, dv, rm, rmvb, mov, qt, mp4, 3gp, 3gp2, 3g2, 3gpp. Tốc độ chuyển đổi nhanh hơn nhiều so với các phần mềm khác và chất lượng hình ảnh của video được tạo ra iPod là tốt nhất.

Các tính năng chính:

* Chuyển đổi video cho iPod

– Hỗ trợ các định dạng khác nhau của video như là các tập tin mã nguồn, bao gồm: mpeg, mpg, MPE, dat, vob, avi, asf, wmv, asx, dv, rm, rmvb, mov, qt, mp4, 3gp, 3gp2, 3g2, 3gpp , mkv, vv

* Chèn chuyển đổi video trực tiếp vào thư viện iTunes

– Có một lựa chọn bạn có thể chọn cho phép chương trình tự động nạp tạo ra iPod video vào thư viện iTunes sau khi chuyển đổi.

* Tùy chỉnh các cài đặt tự do chuyển đổi

– Bạn có thể thiết lập tỷ lệ bit chuyển đổi cho dòng âm thanh và video; Chọn âm thanh tỉ lệ mẫu và các kênh; Xác định độ phân giải và tỷ lệ khung hình cho video; Và chương trình cung cấp 6 hồ sơ cấu hình được xác định trước cho thuận tiện của bạn.

* Ổn định nhất, chất lượng và tốc độ cao nhất

– Tốc độ chuyển đổi cao hơn nhiều so với phần mềm khác. Và bộ phim chuyển đổi sẽ luôn luôn duy trì chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Tổng hợp