Rainforest Adventure

Rainforest Adventure

Đi theo một con đường nhỏ thú vị để xuyên qua khu rừng sặc sợ đầy thử thách mới. Trao đổi những mảnh ghép trò chơi làm nên nhóm 3 hoặc hơn. Phô trương lòng dũng cảm, chí thông minh của bạn và tạo ra những tầng nối tiếp liên tục bằng việc tạo ra những trận đấu trong khi những mảnh trò chơi mới đang rơi vào trong chỗ cũ. Cuộc phưu lưu là kinh nghiệm thú vị dành cho mọi lứa tuổi.

Hình ảnh trong game "Rainforest Adventure"

TrungLan