OmniGrowl for Mac OS X

OmniGrowl for Mac OS X – Tiện ích hệ thống cho Mac

OmniGrowl – một chương trình tiện ích, ứng dụng hệ thống không thể thiếu dành cho người sử dụng Mac…

Những tính năng chính của chương trình:

  • Hiển thị thông báo đầy đủ qua ứng dụng Growl
  • Báo cáo về những sự kiện iCal, Address Book, lịch làm việc và các ngày lễ
  • Dễ dàng tùy chỉnh các thông tin headline (RSS)
  • Liên tục cập nhật các thông tin Yahoo Weather và Traffic
  • Hỗ trợ ứng dụng trực tuyến last.fm
  • Cập nhật nền tảng Growl Framework tới phiên bản 1.2 (release)

OmniGrowl for Mac OS X

OmniGrowl for Mac OS X

OmniGrowl for Mac OS X

(theo woodenbrain)