MobiSafeFile For Android

MobiSafeFile For Android – Mã hóa tập tin

MobiSafeFile là phần mềm mã hóa tập tin mạnh mẽ. Với phần mềm này bạn có thể bảo vệ an toàn cho tập tin và thư mục của mình.

Các tính năng chính:

– Bảo vệ những tập tin riêng tư của bạn.

– Nhanh chóng và gọn nhẹ.

– Có thể mã hóa toàn bộ thư mục.

– Mật khẩu bảo vệ mạnh mẽ và an toàn.

MobiSafeFile For Android

Tuyết Mai