MobileIron

MobileIron

Giao diện lập trình ứng dụng API của MobileIron có thể thêm hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh (business intelligence – BI) vào các ứng dụng di động phổ biến.

MobileIron, nhà cung cấp phần mềm, phát hành Virtual Smartphone Platform phiên bản 4.1.5, cho các đối tác công nghệ thông tin có khả năng tích hợp chương trình quản lý di động vào các hệ thống dựa trên nền tảng doanh nghiệp khác.

Điểm nổi bật và quan trọng nhất của phiên bản mới này là giao diện Mobility Application Programming. Với hàm API, các đối tác kênh bán hàng của MobileIron hay các đối tác CNTT doanh nghiệp có thể thiết lập khả năng quản lý cho điện thoại thông minh. Các khả năng này bao gồm cung cấp cho điện thoại thông minh các ứng dụng phù hợp nhằm cho phép trưởng bộ phận an ninh có thể theo dõi các vi phạm an ninh bên cạnh các hệ thống giám sát khác trong một hệ thống kiểm soát duy nhất.

Tinker nói rằng Mobility API cũng có thể hữu ích cho các doanh nghiệp muốn theo dõi các ứng dụng điện thoại thông minh nào được sử dụng rộng rãi nhất, và các thông tin này có thể kết nối với hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh (business intelligence – BI) phục vụ cho công tác hoạch định dài hạn của doanh nghiệp.

Với sự phát triển của điện thoại thông minh trong doanh nghiệp, Tinker cho rằng các công ty CNTT đang đối mặt với các ứng dụng nhỏ hoặc siêu nhỏ được xây dựng bởi các nhóm trong một tổ chức. Theo dõi và quản lý vô số các ứng dụng siêu nhỏ sẽ trở nên quan trọng hơn.

MobileIron 4.1.5 hoạt động với iPhone, iPad, và các điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Symbian, Windows Mobile và BlackBerry. Windows Phone 7 sẽ được hỗ trợ vào năm tới, và MobileIron 4.1.5 sẽ hỗ trợ Android 4.0 hoặc mới hơn trong năm nay.

Theo pcworld