MID Converter

MID Converter – Chuyển đổi định dạng file nhạc

MID Converter là một chương trình chuyển đổi định dạng nhạc có giao diện thân thiện,sử dụng dễ dàng với chỉ một cú click chuột, được thiết kế riêng cho việc chuyển đổi file midi. Bạn cũng có thể sử dụng nó để chơi các file midi và Guitar Pro.

MID Converter