Mẫu hóa đơn đã bao gồm thế VAT

Mẫu hóa đơn đã bao gồm thế VAT – Template Mẫu hóa đơn đã bao gồm thế VAT

Bán hàng ở châu Âu yêu cầu thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Mẫu hóa đơn này tính toán giá đã bao gồm VAT và bao gồm các thuế trong tổng số hóa đơn.

Mẫu hóa đơn đã bao gồm thế VAT

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.