Karen's Directory Printer 5.3.2

Karen's Directory Printer 5.3.2

Karen’s Directory Printer là ứng dụng giúp bạn tìm tên và các thông tin khác của tất cả các thư mục cũng như tập tin trên máy tính của bạn. Không dò dẫm với My Computer hoặc Windows Explorer bạn vẫn hoàn toàn có thể tìm đầy đủ các thông tin liên quan đến các tệp tin mà bạn cần. Nó cho phép hiển thi thông tin của các tệp tin trên ổ đĩa, kích thước, ngày tháng, thời gian sửa đổi cuối cùng cũng như các thuộc tính khác : Read-Only, Hidden, System and Archive… Bạn cũng hoàn toàn có thể sắp xếp tệp tin theo kích thước, ngày tạo hay ngày sửa đổi cuối cùng …

Tổng hợp