JoyoBox Cleaner

JoyoBox Cleaner – Tìm kiếm lỗi registry nhanh chóng và an toàn

JoyoBox Cleaner là tiện ích nhỏ gọn được dùng để hỗ trợ bạn quét, tìm kiếm và loại bỏ lỗi registry, lịch sử, tập tin rác,…

Ngoài ra, công cụ còn có tính năng quản lý khởi động để giúp bạn chỉnh sửa các mục khởi động. Nếu bạn muốn gỡ bỏ ứng dụng, tiện ích này sẽ cung cấp bộ gỡ bỏ cài đặt rất đơn giản và dễ sử dụng.

JoyoBox Cleaner

Tính năng:

• Tìm kiếm lỗi registry nhanh chóng và an toàn.

• Tìm và xóa các tập tin rác.

• Tìm và xóa danh sách lịch sử.

• Tối ưu hóa các tập tin của registry.

• Quản lý khởi động Windows.

• Gỡ bỏ cài đặt ứng dụng.

• Công cụ tìm kiếm trên Windows registry.

• Quản lý các key với cấu hình phần mềm.

• Bảo trì hệ thống chỉ với một cú nhấp chuột.

• Tạo bản sao lưu.

• Thiết lập chương trình linh hoạt.

• Hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ.

Điểm mới:

• Thêm công cụ để tạo bản sao lưu registry.

• Nâng cao chức năng tìm kiếm lỗi registry tự động.

• Cải tiến các công cụ của "Disk Cleaner".

• Nhiều cải tiến khác và sửa lỗi.

Đặng Hương