iStonsoft PDF to Image Converter

iStonsoft PDF to Image Converter

iStonsoft PDF to Image Converter là phần mềm chuyển đổi bất kỳ tài liệu PDF sang định dạng tập tin hình ảnh như: TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, GIF…

Phần mềm này có tốc độ chuyển đổi cực nhanh và chất lượng đầu ra cao. Cùng với giao diện thân diện dễ sử dụng ngay cả với người mới bắt đầu.

iStonsoft PDF to Image Converter

Một số tính năng chính:

– Chuyển đổi PDF sang các định dạng tập tin hình ảnh như: TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, GIF…

– Chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng.

– Giao diện thân diện dễ sử dụng ngay cả với người mới bắt đầu.

– Với công nghệ mã hóa/giải mã tiên tiến giúp chuyển đổi nhanh và chất lượng đầu ra cao.

– Phần mềm này hoạt động độc lập không cần cài đặt thêm phần mềm Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader.

Yêu cầu hệ thống:

– 800MHz Intel hoặc AMD CPU, hoặc cao hơn.

– 512MB RAM hoặc cao hơn.

Tuyết Mai