iPlayBook Lacrosse for iOS

iPlayBook Lacrosse for iOS

iPlayBook Lacrosse tạo một cuốn sổ kỹ thuật số cho riêng bạn trên các thiết bị iOS, cho bạn tạo một sơ đồ chiến thuật thể thao ngay trong lòng bàn tay.

iPlayBook Lacrosse for iOS

Các tính năng chính:

– Vẽ, chụp ảnh, di chuyển bằng ngón tay

– Di chuyển xung quang màn hình một cách dễ dàng.

– Chế độ ẩn/hiện khi cần thiết

Dễ dàngxóa bỏ phần không cần thiết trong bản vẽ.

….

An Nhiên (theo itunes.apple)