Imposition Studio for Mac

Imposition Studio for Mac

Devalipi Imposition Studio tạo các file Impositioned PDF từ một hoặc nhiều file PDF. Imposition Studio có thể tạo bản mẫu in chuẩn bằng cách sử dụng các bản mẫu in template hoặc người dùng có thể tạo riêng cho mình bản mẫu riêng với bất kì một kiểu in nào. Chương trình này cũng có thể hỗ trợ cả Image setter và chỉ dẫn kĩ thuật máy CTP. Bạn có thể dễ dàng tạo các Hot folder có khả năng thả các file PDF chỉ trong vài phút.

• Bất kì một trang nào

• Bản mẫu in tùy chỉnh

• Không yêu cầu ứng dụng bên thứ 3

• Đa đường link file PDF

• Các Template có thể sử dụng lại được

• Hot folder có thể thả những file PDF

• Tùy biến Crop mark

• Hỗ trợ điều chỉnh CTP

• Cài đặt CTP hoàn hảo

• Tự động loại bỏ trùng khớp

• Hỗ trợ Arabic Layout