Htm/Html to Image Jpg/Jpeg Converter

Htm/Html to Image Jpg/Jpeg Converter

Htm/Html to Image Jpg/Jpeg Converter là phần mềm chuyển đổi chuyên nghiệp, cho phép bạn chuyển đổi theo nhóm rất dễ dàng. Với giao diện dễ sử dụng, quá trình chuyển đổi trở lên dễ quản lý hơn. Nhập các file Htm/ Html để chuyển đổi chúng sang định dạng ảnh rất nhanh chóng. Khi so sánh với phần mềm đối thủ khác, phần mềm này có ưu điểm chuyển đổi nhiều định dạng file khác nhau trong chế độ nhóm. Nó có thể tạo ảnh với chất lượng cao.

Các tính năng chính:

Chuyển đổi theo nhóm HTM/ HTML sang định dạng JPG, BMP, GIF, TIF, TGA, RLE, PNG, EMF, WMF

Chuyển đổi nhiều định dạng khác nhau sang một định dạng trong cùng một lúc

Xuất sang định dạng ảnh rất dễ dàng

Rất dễ sử dụng