Hidden Object Movie Studios: I'll Believe You

Hidden Object Movie Studios: I'll Believe You – Thu thập đạo cụ làm phim

Bộ phim đã thực hiện xong nhưng các đạo cụ vẫn để ở hậu trường bộ phim. Đạo diễn và nhà làm phim cực kì bối rối vì không có đạo cụ sẽ không thể thực hiện buổi chiếu ra mắt.

Bạn hãy đến trợ giúp họ, xem bộ phim “I’ll Believe You” trong các rạp chiếu, chú ý đến các đạo cụ được sử dụng trong mỗi cảnh, và sau đó tìm thấy chúng ở hậu trường phim. Hãy hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để buổi chiếu ra mắt thành công và thu được nhiều lợi nhuận trong Hidden Object Studios – I’ll Believe you!

Hidden Object Movie Studios: I

Tính năng:

• Cốt truyện hấp dẫn.

• Nhiều thử thách ở các cấp độ.

• Thu thập tất cả các đạo cụ phim!

Yêu cầu:

• CPU: 1.0 GHz.

• RAM: 512 MB.

• DirectX: 9.0.

• Ổ cứng: 582 MB.

Tham khảo cách chơi trong đoạn video sau:

Đặng Hương