Greek Recipes For Blackberry

Greek Recipes For Blackberry

Greek Recipes là phần mềm giúp bạn tìm kiếm tên các món ăn yêu thích và công thức nấu ăn trên chính chiếc điện thoại Blackberry của bạn hoàn toàn miễn phí.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin của những món ăn Hy Lạp phổ biến như: Tên món ăn, mô tả, các thành phần và công thức nấu.

Greek Recipes For Blackberry

Các tính năng:

– Tìm kiếm các món ăn bằng tên hoặc các thành phần.

– Đánh dấu các công thức nấu ăn yêu thích và tạo ra một danh sách các sở thích của bạn.

– Hãy lập một danh sách mua sắm ngay trên điện thoại di động của bạn.

– Gửi Email công thức nấu ăn tốt nhất cho bạn bè của bạn.

Tuyết Mai