FolderClone

FolderClone

FolderClone được thiết kế dành cho Windows XP/2000/2003/Vista/Win7 32 & 64 bit, mục đích của nó là cung cấp cách dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt để sao lưu, đồng bộ, sao chép các file quan trọng trên hầu hết các thiết bị đa phương tiện phổ biến.

FolderClone rất tiện ích đối với người dùng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. Người dùng cá nhân sẽ thấy FolderClone tiện ích trong việc sao lưu các file dữ liệu cá nhân hoặc đồng bộ hóa laptop với máy tính để bàn.

FolderClone

Các tính năng chính:

  • Rất dễ sử dụng, giao diện đơn giản để tạo và duy trì các tác vụ đồng bộ
  • 4 phương pháp so sánh file: Date/Time, Size, Contents, và CRC32
  • Sử dụng hệ điều hành riêng API để quét các sổ địa chỉ và copy file để tối ưu hóa khả năng hoạt động
  • Copy file xảy ra nếu file mục tiêu có sự khác biệt so với file gốc
  • Nhiều lựa chọn copy: Bao gồm khả năng duy trì ngày tạo file gốc và lựa chọn Safe Copy giúp đảm bảo file gốc không bị xóa trừ khi copy thành công
  • 4 lựa chọn xóa: Delete Permanently, Send To Recycle Bin, Do Not Delete, và Secure Delete.
  • Lựa chọn để bao gồm/loại bỏ các thư mục con
  • Lựa chọn để bao gồm “tất cả các file và folder” hoặc “chỉ những file và folder người dùng chọn”
  • Rất dễ sử dụng.

Lamle