Elegant Notepad For Android

Elegant Notepad For Android – Ứng dụng ghi chú

Elegant Notepad là ứng dụng cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa các ghi chú rất dễ dàng và nhanh chóng trên điện thoại Android.

Tính năng và tiện ích:

– Tạo, chỉnh sửa, xóa các ghi chú.

– Tìm kiếm các ghi chú theo ngày.

– Đánh dấu các ghi chú cụ thể.

– Dễ dàng sử dụng.

Elegant Notepad For Android

Tuyết Mai