Convert Videos For Android

Convert Videos For Android – Chuyển đổi Video

Convert Videos cho phép bạn chuyển đổi gần như tất cả các định dạng video: 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, OGG, WebM, WMV & điện thoại thông minh.

Các tính năng chính:

– Hỗ trợ hơn 100 định dạng.

– Chuyển đổi sang 3G2 (.3g2), 3GP (.3gp), AVI (.avi), FLV (.flv), Matroska MKV (.mkv), Quicktime MOV (.mov), MP4 (.mp4), MPEG-2 (.mpg), OGG (.ogg), WebM VP8 (.webm), WMV (.wmv), cho Android, BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Nintendo DS DPG, Playstation 3 PS3, PSP, Nintendo WII, XBOX 360.

– Sử dụng chức năng thư viện để chọn một tập tin hình ảnh, video hoặc âm thanh.

– Sử dụng chức năng camera để chụp ảnh và chuyển đổi.

– Gửi tập tin sau khi chuyển đổi qua Email.

– Chia sẻ tập tin Ebook thông qua DropBox, Google Docs, Box.net, Evernote, HiDrive.

– Thay đổi kích thước (chiều rộng và chiều cao), chất lượng, tốc độ bit, tỷ lệ khung hình hoặc cắt một phần video.

Convert Videos For Android

Tuyết Mai