Chinese Horoscope for Android

Chinese Horoscope for Android – Xem tử vi 12 con giáp cho Android

Chinese Horoscope for Android là ứng dụng xem tử vi 12 con giáp trên Android.

Dựa trên 12 con giáp, ứng dụng sẽ đưa ra những dự báo về tiền tài, trí tuệ, tình yêu, tình cảm, tương lai… của người dùng.

Horoscope sẽ được cập nhật mỗi ngày theo con giáp mà bạn chọn mặc định.

Tính năng:

  • Tử vi hàng ngày
  • Thông tin chung về con giáp
  • Cập nhật tức thời
  • Chia sẻ tử vi
  • Lưu phần nội dung vào thẻ nhớ trên Froyo+
  • Ứng dụng miễn phí

Minh Lộc