CD Case Mod for Mac

CD Case Mod for Mac

Bạn dùng CoverSutra trên hệ điều hành Mac, và bạn muốn làm đĩa CD theo phong cách của riêng mình. CD Case Mod sẽ là một gợi ý cho bạn. CD Case Mod là chương trình miễn phí, CD Case dùng để tạo màu theme cho tất cả người sử dụng CoverSutra. Khi bạn sử dụng CD Case Mod, CoverSutra sẽ làm những thao tác như ghi nhớ lại (nhắc lại) những gì đang dùng trên iTunes, ở ngay trên màn hình desktop của Mac.