Aplus DVD to MP3 Ripper

Aplus DVD to MP3 Ripper – Hỗ trợ tách đĩa DVD sang MP3

Aplus DVD to MP3 Ripper – Phần mềm chuyển đổi nhạc DVD sang máy nghe nhạc MP3 chuyên nghiệp.

Aplus DVD to MP3 Ripper

Tính năng:

  • Chuyển đổi mỗi bài hát sang tập tin MP3
  • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt
  • Lựa chọn audio track
  • Thiết lập điểm bắt đầu và kết thúc để rip
  • Tùy chỉnh kích thước MP3 được tạo ra
  • Tốc độ chuyển đổi bằng 1/3 tốc độ phát lại
  • Hỗ trợ tách đĩa DVD được bảo vệ bằng cách loại bỏ lớp bảo vệ chống sao chép của SONY ARCCOS, CSS và Macrovision
  • Chất lượng âm thanh tốt nhất

Yêu cầu:

  • Intel Pentium II 350MHz
  • 64 MB RAM

Bé Ngoan