Alarmclock Mum For Android

Alarmclock Mum For Android – Đồng hồ báo thức

Alarmclock Mum là chiếc đồng hồ báo thức rất tuyệt vời. Với chức năng báo lại bạn sẽ không còn phải lo lắng bị ngủ quên nữa.

Một số tính năng chính:

– Có hai mẫu: Digital Clock và Analogue Clock.

– Nếu bạn muốn ngừng chỉ cần chạm vào biểu tượng “Mum”.

– Bạn có thể thiết lập âm báo theo ý thích.

– Chạm vào biểu tượng “Alarm” sau đó có thể tùy chỉnh cài đặt (nhạc chuông, âm báo, độ rung, âm lượng).

– Có thể xóa hoặc copy bằng cách giữ vào biểu tượng.

Alarmclock Mum For Android

Tuyết Mai